Caritas Mass zum Gedenken un déi verstuerwe Mataarbechter, Donateuren a Frënn vu Caritas

Vendredi 22 avril 2016

Caritas Mass zum Gedenken un déi verstuerwe Mataarbechter, Donateuren a Frënn vu Caritas

Am Kader vun der Caritas-Oktavmass, ass et fir Caritas Lëtzebuerg d’Geleeënheet fir Merci ze soen. Dowéinst gëtt nächste Freideg, 29. Abrëll, ab 6.15 Auer virum Votivaltor och fir all Donateuren a Fräiwëlleger gebiet, déi sech mëttels Zäit, Geld a perséinlechem Asaz mat dem solidareschen Uleies vu Caritas verbannen. D’Oktavmass gëtt och am Gedenken un all déi verstuerwe Mataarbechter, Donateuren a Frënn vu Caritas gehalen.

Revenir à la liste des actualités